Fõmenü

Címlap
Földhivatali Főosztály
Földhivatali Osztályok
Közérdekû adatok
Hirdetmények
META adatok
Tájékoztatás
Hatósági biz. kérelem
Földhivatali Főosztály telephelyei
Hirdetmény PDF
2008. július 29.

 


 Értesítjük tisztelt ügyfeleinket, hogy a Gyõr-Moson-Sorpron MegyeiKormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály

neve 2020. március 1-tõl megváltozott:

Gyõr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály

 

A korábbi járási földhivatali osztályok a Földhivatali Főosztályba integrálódtak.

 

Tájékoztatjuk a tisztelt ügyfeleket, hogy a Földhivatali Főosztály Ingatlan-nyilvántartási Osztály 4. /Sopron/ telefonszáma megváltozott. Az új telefonszám: 99/795-096

 

 

Iktatószám: 218.857/2021.                                                    Tárgy: Jogosult hiányos adatainak rendezése

Ügyintéző: Lőcseiné Havasi Borbála                                        

Telefon: 06/96/577-630/8 128 mellék                                         

 HIRDETMÉNY

 

Az ingatlanügyi hatósági hatáskörben eljáró Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Hivatal) a földeken fennálló osztatlan közös tulajdon felszámolásáról és a földnek minősülő ingatlanok jogosultjai adatainak ingatlan-nyilvántartási rendezéséről szóló 2020. évi LXXI. törvény 22. § szerinti eljárást indított a Kimle külterület 014/21 hrsz. ingatlan 1/1 tulajdoni hányadára vonatkozóan.

A megjelölt ingatlanra tulajdonosként bejegyzett személy rendelkezésre álló adatai a következők:

Megyimóri István (született: 1886, anyja neve: Krankovits Rozália, cím: 9200 Mosonmagyaróvár, Lenin utca)

A Hivatal felhívja a figyelmet, hogy az ingatlan tulajdonjoga tekintetében érdekelt személy a hirdetmény közzétételétől számított 1 éven belül igazolhatja, hogy

a) tulajdonjogot keletkeztető okirat szerint az ingatlannak ő a tulajdonosa, vagy

b) a tulajdonjogának megállapítására irányuló eljárást megindította, és az erre irányuló eljárás folyamatban van.

Tulajdonjogot keletkeztető okiratnak minősül:

a) a bejegyzésre nem alkalmas olyan okirat, amely a bejegyzett személy és az ingatlan tulajdonjoga tekintetében érdekelt személy vagy annak jogelődje tulajdonjog átruházásra irányuló megállapodását, az ingatlan megjelölését, továbbá az ellenértéket vagy a szerzés ingyenességét tartalmazza,

b) az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdonos hagyatékátadó végzéssel (bírósági ítélettel) igazolt örököse vagy hatósági határozattal igazolt jogutódja által kiállított olyan teljes bizonyító erejű magánokirati formájú nyilatkozat, amelyben elismeri, hogy az ingatlan tulajdonjoga tekintetében érdekelt személy vagy annak jogelődje az ingatlan tulajdonjogának átruházásában a tulajdonossal már korábban megállapodott.

Ha a fenti egy éves határidő eredménytelenül telik el vagy az adatfeltárással beazonosított, valamint az adatfeltárással nem érintett természetes személy halálának időpontja az egy éves határidő elteltét követően sem vált ismertté, akkor az ingatlanügyi hatóság hivatalból megállapítja, hogy az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett személy nem beazonosítható, és ezáltal az ingatlan tulajdoni helyzete rendezetlen, ennek tényét feljegyzi az ingatlan tulajdoni lapjára. E döntés véglegessé válását követő 60. napon a nem beazonosítható személynek az ingatlan-nyilvántartás szerinti tulajdonában álló ingatlan a törvény erejénél fogva az állam tulajdonába kerül. 

Mosonmagyaróvár, 2021.06.08.

Széles Sándor kormánymegbízott nevében és megbízásából: 

                                                                                                                         Vörös Tünde

                                                                                          osztályvezető

 


  

 Ügyiratszám: 215469/2/2021                                                                  Tárgy: Hirdetmény

 

Ügyintéző: dr. Bredák Alexandra

Telefonszám: 06/96/577-630/8128

 HIRDETMÉNY

 

Az ingatlanügyi hatósági hatáskörben eljáró Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Hivatal) Dr. Igali Márta ügyvéd (székhelye: 9200 Mosonmagyaróvár, Kolbai Károly utca 2.) kérelme alapján, a földeken fennálló osztatlan közös tulajdon felszámolásáról és a földnek minősülő ingatlanok jogosultjai adatainak ingatlan-nyilvántartási rendezéséről szóló 2020. évi LXXI. törvény 19-21. § szerinti adategyeztetési eljárást indított a Halászi, külterület 068/30 helyrajzi számú ingatlanra vonatkozóan.

 

A megjelölt ingatlanra 36/144-ed tulajdoni hányadrészben tulajdonosként bejegyzett személy rendelkezésre álló adatai a következők:

 

Babos Imre (születési helye: nem ismert, születési ideje: 1925, anyja neve: Ekker Vilma, lakcíme: ismeretlen helyen tartózkodó).

 

A Hivatal felhívja a figyelmet, hogy akinek tudomása van a tulajdonosként bejegyzett személy hiányzó természetes személyazonosító adatairól, tartózkodási helyéről, illetve halálának időpontjáról, úgy ezt a hirdetmény közzétételétől számított 90 napon belül az ingatlanügyi hatóság részére jelentse be, a következő elérhetőségek valamelyikén:

 

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Ingatlan-nyilvántartási Osztály II.

székhely: 9200 Mosonmagyaróvár, Pozsonyi út 87.

telefonszám: 96/577-630

e-mail cím: foldhivatal.mosonmagyarovar@gyor.gov.hu.

 

Mosonmagyaróvár, 2021. április 28.

 

Széles Sándor kormánymegbízott nevében és megbízásából:

                                                                                                                  Vörös Tünde

                                                                                                                  osztályvezető

 

  

Társoldalak

Kormányportál
Agrárminisztérium
Lechner Tudásközpont
NKP Nonprofit Kft
MePAR
GNSSNET

Advertisement


   
AdatvédelemGYIKImpresszumSzerzõi jogKapcsolatTechnikai információk
   
© 2007-2019 AM FTF